Értékeink

A céget mûködése során az alábbi értékek vezérlik:

1. Megrendelõink és partnereink megbecsülése

Nagyra értékeljük üzleti partnereinket. Figyelmet szentelünk annak, hogy felismerjük megrendelõink érdekeit, és hogy pontosan megértsük, mit várnak tõlünk.

2. Kiváló szolgáltatások

Hatékonyan és eltökélten dolgozunk annak érdekében, hogy a megrendelõink által igényelt szolgáltatásaink határidõre, a megállapodásnak megfelelõ tartalommal teljesítsük. Felelõsek vagyunk munkánk minõségéért és szakmai színvonaláért. A jobb szolgáltatások révén kívánjuk biztosítani megrendelõink elégedettségét és kötõdését cégünkhöz.

3. Együttmûködés

Nyíltan kommunikálunk, megbecsüljük egymás munkáját és szakértelmét. Tudásunkat és tapasztalatunkat átadjuk másoknak: tudjuk, hogy cégünk sikere a közös tudáson és a különféle szakterületeken felhalmozott tapasztalatok célszerû összegzésén alapszik.
Az alvállalkozókkal és más partnerekkel való együttmûködésünk a közös érdekeken nyugszik.

4. Elkötelezettség a magyar energetika iránt

Fontosnak tartjuk, hogy tevékenységünkkel szolgáljuk a gazdaságilag, társadalmilag és környezeti hatásaiban kiegyensúlyozott magyar energetika fenntartható fejlõdését és beépülését az egységesülõ európai energetikai piacba.

5. Rugalmasság

Kiemelkedõnek tartjuk a berendezés gyártóktól és energetikai engedélyesektõl való függetlenségünket, mely fokozott rugalmasságot tesz lehetõvé. Hozzájárul cégünknek az energetikai piacon való helytállásához.

6. Eredményes gazdálkodás

Hosszú távú sikerességünk alapja a nyereséges gazdálkodás. Meggyõzõdésünk, hogy cégünk nyereségessége fenntartható, és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy ez megvalósuljon. Fegyelmezett munkánk és jó együttmûködésünk biztosítja a rendelkezésünkre álló eszközök és tudás jó kihasználását, a költségek optimális szinten tartását.

7. Versenyképesség

Tudomásul vesszük és vállaljuk, hogy gazdasági tevékenységünket a piaci verseny körülményei között folytatjuk. Szolgáltatásainkkal hozzájárulunk megrendelõink versenyképességéhez. Üzleti etikánkat a kemény, de tisztességes versenyre alapozzuk.

8. Sikeres egyének

Munkánk körülményei állandóan változnak. A vállalkozásokban egyéni sikereink lehetõségét látjuk. Mint egyének, megõrizzük függetlenségünket és méltányoljuk mások függetlenségét. Felelõsséget vállalunk munkánk minõségéért és eredményéért. Ötleteinket elmondjuk és odafigyelünk mások véleményére. Tanulunk hibáinkból, amelyek elõfordulhatnak az állandó megújulás során. A jól végzett munka értéket teremt a megrendelõink számára és elõreviszi a vállalatot.