PÖYRY Magyarországon

A PÖYRY ERÕTERV ZRt. versenyképességének alapja szolgáltatásaink minõsége és a megrendelõinkkel kialakított, bizalmon alapuló, hosszú távú, tartós kapcsolat. Tevékenységünk két fõ területre koncentrálódik: nukleáris, valamint a hagyományos tervezés és mérnökszolgálat. Szakmai képzettségünk és készségeink, felhalmozott tapasztalataink lehetõvé teszik, hogy termékeinkkel lefedjük a teljes energia láncot a villamos- és hõenergia termeléstõl a szállításon és elosztáson, rendszerirányításon, informatikán keresztül a végfelhasználásig. Energetikai létesítmények megvalósításában különbözõ feladatokat ellátva, mûködési területünkön jelentõs referenciával büszkélkedhetünk.

Független mérnökirodaként a mûszaki fejlõdés eredményeinek ismerete, a modern eszközök mindennapos használata által képesek vagyunk a vevõi igények legpontosabb megismerésére, a legnagyobb hozzáadott érték szolgáltatására, így támogatva hatékonyan megrendelõinket üzleti céljaik elérésében. A folyamatosan fejlõdõ, az ISO 9001:2009 és ISO 14001:2005 szerint auditált minõség- és környezetirányítási rendszerünk szavatolja a magas színvonalú, megbízható termékek elõállítását.