Villamoshálózatok

Pöyry Erőterv Zrt. tevékenysége a villamos hálózati tervezés és mérnök szolgáltatás területén kiterjed az alábbi szakterületekre a kisfeszültségtől az extra nagyfeszültségű tartományokban:

 • Villamos alállomások
 • Villamos hálózatok
 • Menedzsment tanácsadás
 • Vevő mérnöke tevékenység (Owner’s engineering)
 • Vállalkozó mérnöke tevékenység (Contractor’s engineering)
 • Bank mérnöke tevékenység (Lender’s engineering)

Szakmai támogatás nyújtása a teljes működési ciklus során:

 • Fejlesztési, tervezési és engedélyezési szakaszban
 • Megvalósítási szakaszban
 • Kapacitásnövekedés szakaszban
 • Működés közbeni rekonstrukció ideje alatt
 • Leszerelés időszakában

A villamos alállomások tevékenységi körbe az alábbi feladatok tartoznak:

 • Villamos hálózatok konceptuális és előtervezése, számítása, értékelése, rendszerszintű hálózati elemzések
 • Transzformátor állomásokkal kapcsolatos beruházások előkészítésének generáltervezői feladatai, tenderkiírások készítése, és értékelésük, kiviteli tervezése és kivitel felügyelet
 • Alállomási beruházások komplex műszaki, engedélyezési, kiviteli és megvalósulási terveinek elkészítése,
 • Transzformátor állomások létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó szabályzatok, eljárások kidolgozása,
 • Erőművek villamos energiarendszerhez történő csatlakoztatásának tervezése,
 • Fenti szakterületekhez kapcsolódóan műszaki szakértés, megvalósíthatósági tanulmányok készítése
 • Mérnöktanácsadás, vagyon-, és állapotfelmérés, költségbecslés, pénzügyi modellezés, villamos energia gazdálkodás, eszközértékelés, stratégiai és működési értékelések
 • A tevékenység kiterjed a primer-, és szekunder villamos technológiára, valamint az építészeti szakterületre egyaránt
 • Szakértői tevékenység, tanácsadás a beruházó illetve a finanszírozó bankok számára

A villamos távvezetékek tevékenységi körbe az alábbi feladatok tartoznak:

 • Villamos hálózat beruházások előkészítésének generáltervezői feladatai, tenderkiírások, beleértve olyan speciális feladatokat is, mint nyomvonal kijelölés, környezeti hatásvizsgálat, tulajdonosi hozzájárulások beszerzése,
 • Villamos távvezeték beruházások műszaki, engedélyezési, kiviteli és megvalósulási terveinek elkészítése,
 • Szakértői tevékenység, tanácsadás a beruházó illetve a finanszírozó bankok számára.

Ezek a tevékenységi körök komplexen kiterjednek a villamos alállomások, a szabadvezetékek és a kábelhálózatok teljes körű műszaki megoldásaira, gazdasági elemzéseire, engedélyezési folyamataira, valamint egyéb – beruházással, finanszírozással, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos - szempontjaira.

A menedzsment tanácsadás tevékenységi körbe az alábbi feladatok tartoznak:

 • Villamosenergia-rendszerek funkció analízise, feladattervek összeállítása
 • Villamosenergia-rendszer irányítására vonatkozó beruházások előkészítésének generáltervezői feladatai, tenderkiírások, tenderértékelések
 • A villamosenergia-rendszer kereskedelmi, üzemirányítási és elszámolási tevékenységét támogató informatikai rendszerek tervezése, létesítése
 • Műszaki, gazdasági és költségelemzői (CAPEX, OPEX) szakértői tevékenység végzése
 • Tanácsadás, mérnökszolgálat, megvalósítási projektekben "vevő mérnöke" feladat
 • Eszközértékelés (DD)

A szakterület tevékenysége kiterjed a villamos rendszerek átviteli és elosztóhálózati rendszereire, valamint az energetikai liberalizált piac funkcióira, és egyéb kiterjedt rendszerek (gáz, víz olaj stb. hálózatok) irányítási rendszerének üzemirányítási feladatainak tervezésére.

A Villamoshálózatok Irodát Podonyi Gábor irodavezető irányítja.